'చదరంగం' ఏ దేశంలో మొదలైంది, దానికి చెస్ అనే పేరు ఎలా వచ్చింది

చెస్..చదరంగం  ఈ ఆట ఆడేవాళ్లు తెలివైన వాళ్లుగా మనం లెక్కేస్తూంటాం. ఎందుకంటే ఇది ఓ ఇంటిలిజెంట్ గేమ్. మన బుర్రకు పదును పెడుతూ..ఉత్కంఠను కలుగ చేస్తూ ఈ ఆట సాగుతుంది. వాస్తవాని

Read More